Tehnologie de producție

Regimul tehnologic de producere se efectuează cu respectarea Legii privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare şi Legii Republicii Moldova cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor. Deservirea şi exploatarea tehnică a echipamentului tehnologic se îndeplineşte în conformitate cu Instrucţiunile pentru exploatarea utilajului, puse la dispoziţie de către uzina producătoare.

Livezile "King of Fruits"

FRUCTELE USCATE - MATERIA PRIMĂ SE DIRECŢIONEAZĂ LA SECŢIE DE PROCESARE.

FRUCTELE USCATE - MATERIA PRIMĂ SE DIRECŢIONEAZĂ LA SECŢIE DE PROCESARE.

Fructele cu defecte identificate, precum şi impurităţile vegetale, particulele mici de pulpă se îndepărtează. Prelucrarea ulterioară depinde de tipul fructelor uscate şi conţinutul de umiditate a lotului dat de materie primă. Fructele selectate final se îndreaptă pentru glazurare.
MIEZUL DE NUCI (MIGDALELE) - SE DIRECŢIONEAZĂ LA SECŢIA DE PROCESARE.

MIEZUL DE NUCI (MIGDALELE) - SE DIRECŢIONEAZĂ LA SECŢIA DE PROCESARE.

Miezurile se sortează, se selectează fracţia de miez cu forma stabilită. La sortare se îndepărtează părţile nedezvoltate, impuritățile și părțile neconforme. În scopul dezinfectării şi al diminuării umidităţii, miezurile se tratează cu temperatură. Miezurile tratate termic şi răcite se direcţionează imediat pentru prepararea produsului din fructe şi nuci sau glazurare.
UMPLEREA FRUCTELOR USCATE CU MIEZ DE NUCI:

UMPLEREA FRUCTELOR USCATE CU MIEZ DE NUCI:

Miezul de nuci (migdale) în forma stabilită conform reţetei se întroduce manual în fructul pregătit. Fructele umplute cu miez de nucă se îndreaptă pentru uscare suplimentară.

ACOPERIREA (ÎNVELIREA) PRODUSULUI CU CIOCOLATĂ

Acoperirea produsului cu ciocolată se efectuează prin procedeul de “turnare” sau „scufundare”. Procedeul de “turnare” se realizează la maşine de glazurat. Procedeul de “scufundare” se execută manual.

ACOPERIREA CU CIOCOLATĂ LA MAŞINĂ DE GLAZURAT
Fructele se aşază manual pe banda transportoare a maşinei de glazurat. Maşina efectuează următoarele operaţiuni:

  • transportarea corpurilor produselor prin masină;
  • acumularea, agitarea calitativă şi menţinerea temperaturii masei de ciocolata, pomparea masei într-un cap de distribuire, turnarea masei de ciocolata asupra corpurilor de produs;
  • îndepărtarea excesului de ciocolata de pe suprafaţa produsului şi a sitei de glazurare prin suflare cu aer cald.

Produsele glazurate (după maşina de glazurat) trec printr-un tunel de răcire cu bandă transportoare.

Ambalarea în ambalaje de desfacere se face manual pe masă de ambalare.

Depozitarea se efectuează în încăperi curate, uscate, bine aerisite, ferite de precipitaţii atmosferice, cu temperatura – (18 ± 3) C, umiditatea relativă a aerului – maximum 75%.